Anestesiólogo Clínica Tabancura de Santiago.
Docente colaborador de EVA Chile.